MINŐSÉGPOLITIKA

Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési céljai, alapelvek

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztetett, államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló OKJ-s képzések folytatását tűzte ki célul.

Jelenleg az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozó, államilag elismert Kézápoló és műkörömépítő (OKJ 32 815 01) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés területén kívánjuk és tudjuk bizonyítani, hogy a nálunk tanuló felnőttek színvonalas szolgáltatásban részesülnek.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatói gárdát vonultatunk fel, képzési módszereink fejlesztése során oktatóink szakmai tudására, kreativitására támaszkodunk.

A szakmai munkánkat színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá kompetenciáik megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszünk a munkáltatókkal a munkaerő-piaci igények folyamatos kontrollálása érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatos fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek és partnereink mind tökéletesebb szolgáltatásban részesüljenek.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük minőségbiztosítási rendszerünket, akik közreműködnek felnőttképzési tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza az érintettek felelősségi és hatáskörét, melynek betartását munkatársainktól elvárjuk.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztositás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének mérésére.. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával, ezen túlmenően képzési kínálatunk minden módosítása során felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.

2017-es évi statisztika:

Kézápoló és műkörömépítő OKJ képzésre vonatkozóan:

 1. Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye: 3,27
 2. Éves lemorzsolódási arány: 17,77%
 3. Résztvevői elégedettségmérés évi átlageredménye: 9,51

2018-as évi statisztika:

Kézápoló és műkörömépítő OKJ képzésre vonatkozóan:

 1. Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye: 3,47
 2. Éves lemorzsolódási arány: 24,66%
 3. Résztvevői elégedettségmérés évi átlageredménye: 9,03

2019-es évi statisztika:

Kézápoló és műkörömépítő OKJ képzésre vonatkozóan:

 1. Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye: 3,28
 2. Éves lemorzsolódási arány: 25,92%
 3. Résztvevői elégedettségmérés évi átlageredménye: 8,54

2020-as évi statisztika:

Kézápoló és műkörömépítő OKJ képzésre vonatkozóan:

 1. Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye: 3,61
 2. Éves lemorzsolódási arány: 15,58%
 3. Résztvevői elégedettségmérés évi átlageredménye: 8,82

2021-as évi statisztika:

Kézápoló és műkörömépítő OKJ képzésre vonatkozóan:

 1. Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye: 3,86
 2. Éves lemorzsolódási arány: 23,25%
 3. Résztvevői elégedettségmérés évi átlageredménye: 9,05

Magánoktatás

MAGÁNOKTATÁS
Online tanfolyamok
StudioFlash beiratkozásBeiratkozás:

1027 Bp., Margit krt. 48. 1.em./7.
(11-es kapucsengő)
Hétfő: 09:00-18:00, Kedd-Csürtörtök: 09:00-17:00, Péntek: 9:00-16:00 Szombat-Vasárnap: 09:00-15:00

+36 (70) 326 4014
+36 (1) 400 7398

info@studioflash.hu

Térkép >>

Ügyfélszolgálat
Kocsis Zsuzsanna
(70) 326 4014 | (1) 400 7398

Kocsis Zsuzsanna

Hírlevél feliratkozás

Most azonnal hasznos tippeket-tanácsokat küldünk a választott szakmáidban!
Iratkozz fel: