Panaszkezelés

"Mindenki, aki meghallgat minket, és a teljes figyelmével ajándékoz meg,
azt az érzést adhatja nekünk, hogy érdemes élni.."
Müller Péter

Panaszkezelés StudioFlash

Kedves Tanulónk!

Minden beérkező panaszt kivizsgálunk.
Írásbeli (email, postai) panaszra 30 napon belül válaszolunk!

A panaszkezelés általános irányelveit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről


Küldetésünk, hogy figyelünk Rád!

Ügyfélszolgálati időben minden érdeklődőnek lehetősége van szóbeli tájékoztatatást kérni a tanfolyamokat érintő valamennyi nyilvános tudnivalóról. Írásbeli tájékoztatót is az igénylők rendelkezésére bocsát az intézmény. Elektronikus megkeresés esetén az ügyfélszolgálat hasonló módon válaszol.

Az ügyfél a képző intézmény tevékenységével, mulasztásával, a képző intézmény érdekében eljáró személy tevékenységével, mulasztásával, magatartásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti az intézménnyel.

Szóbeli panasz esetén: jegyzőkönyvet vesszünk fel, melyet 30 napon belül kivizsgálunk.

Írásbeli panasz esetén: az intézmény a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az intézmény indokolni köteles. Az intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az intézmény köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával az alábbi hatóság/békéltető testület eljárását kezdeményezheti (az írásos tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a képző intézmény a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást).

A panasz elutasítása esetén az ügyfél fordulhat:

  • Engedélyezett felnőttképzés esetén: PMKH - Pest Megyei Kormányhivatal
  • Engedélyezett felnőttképzés és egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként megvalósuló képzés esetén: lakhely szerinti illetékes Békéltető Testület

Ügyfélszolgálat
Kocsis Zsuzsanna
(70) 326 4014 | (1) 400 7398

Kocsis Zsuzsanna
Online tanfolyamok
StudioFlash beiratkozásBeiratkozás:

1027 Bp., Margit krt. 48. 1.em./7.
(11-es kapucsengő)
Hétfő: 09:00-18:00, Kedd-Csürtörtök: 09:00-17:00, Péntek: 9:00-16:00 Szombat-Vasárnap: 09:00-15:00

+36 (70) 326 4014
+36 (1) 400 7398

info@studioflash.hu

Térkép >>

Hírlevél feliratkozás

Most azonnal hasznos tippeket-tanácsokat küldünk a választott szakmáidban!
Iratkozz fel: